Velkommen til Langevann

Velkommen til nettsidene til Langvasslia hytteforening.

Vi ønsker at dette skal være et nettsted som har nyttig informasjon, siste nytt fra styret, synspunkter, erfaringer, stemningsrapporter og bilder fra dere som bruker hyttefeltet.

Tanken er at dette er sted som administreres av styret, men som alle som vil får bidra med innhold, slik at dette blir et levende nettsted.

Ta kontakt med en av oss i styret ved å trykke på denne lenken, så får du de (kjempe-enkle) instruksjonene for hvordan du publiserer informasjon, meningsytringer og bilder.

Ta kontakt dersom du har noe på hjertet.

Hilsen oss i Styret.

Årsmøte Langvasslia Hytteeierforening 2021

Gjeldende smitteverntiltak er å ikke å samle folk fra ulike kommuner hverken ute eller inne. Derfor er det ikke forsvarlig å avholde fysisks årsmøte i Langvasslia hytteeierforening langfredag 2021. 

Påsken er heller ikke tiden å avholde digitalt møte pga. manglende tilgang på båndbredde/digitalt utstyr fra hytta. 

Vi sender ut agenda, og ser om det dukker opp saker som trenges diskuteres eller stemmes over. Etter fristen 26. mars avgjøres behovet for digitalt/fysisk årsmøte, og evt. en dato for digitalt årsmøte, eller plan for fysisk årsmøte til sommeren. 

Agenda i henhold til vedtektene: 

1. Styrets beretning for 2020, vedlagt 

2. Regnskap for 2020, det er en følgefeil fra 2019 i balanserapporten, men det etterforskes og korrekt rapport kommer innen påske.

3. Budsjett 2021, vedlagt

4. Behandling av saker: 

a. Medlemskontingenten foreslås uendret 

b. Brøyteavgiften foreslås uendret 

c. Veivedlikeholdsavgift foreslås uendret 

d. Ingen andre avgifter er nødvendige 

e. Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 26. Mars) 

5. Valg: 

a. Styreleder er på valg for neste 2 års periode 

Nåværende styreleder ønsker å gi plassen til en hytteeier med mer engasjement for fellesskapet, så forslag tas imot med stor takk 

b. Kasserer har ett år igjen av 2 årsperioden 

c. Kasserer har ett år igjen av 2 årsperioden 

6. Eventuelt:  Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas. 

Saker som ønskes behandles av årsmøte under punkt «4.e» sendes på mail til formann innen 26. mars:  js@klev.net 

Smitteverntiltak: Årsmøte avholdes ikke i påsken.  

Innkalling til årsmøte i hytteforeningen 10. april 2020 Klokken 18.00

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen:

Langfredag 10. april 2020 Klokken 18.00

Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet eller på parkeringsplassen ovenfor badeplassen. Det blir servering av gløgg.

Dagsorden:
1. Styrets beretning for 2019
2. Regnskap for 2019 / Budsjett 2020
3. Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 27. Mars)
4. Avgifter og kontingenter (se budsjett)
5. Valg: Kasserer og styremedlem er på valg. Begge har sagt seg villig til gjenvalg
6. Eventuelt: Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas.
Vi ber om at saker til punkt 3. sendes formann på mail js@klev.net innen 27. Mars.

Oppdatert saksliste og regnskap sendes ut etter fristen for innkomne forslag.


Hilsen formann Klev

Innkalling til årsmøte


Innkalling til årsmøte

 

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 30. mars 2018 Klokken 18.00.
Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet
Det blir Servering av gløgg.
Dagsorden:
1. Styrets beretning for 2017
2. Regnskap for 2017
3. Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 23 mars)
4. Avgifter og kontingenter (se budsjett)
5. Valg
6. Eventuelt
Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas.
Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret.

Vedlegg:

Årsberetning 2018

Innkalling til årsmøte2018

(Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet hvis behov.)
Hilsen
Bjørn. Jensen Reidar Gundersen Øystein Fallo
Bjorn@jmkonsult.no 99380971 930 87 857
97174985