Innkalling til årsmøte i hytteforeningen 10. april 2020 Klokken 18.00

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen:

Langfredag 10. april 2020 Klokken 18.00

Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet eller på parkeringsplassen ovenfor badeplassen. Det blir servering av gløgg.

Dagsorden:
1. Styrets beretning for 2019
2. Regnskap for 2019 / Budsjett 2020
3. Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 27. Mars)
4. Avgifter og kontingenter (se budsjett)
5. Valg: Kasserer og styremedlem er på valg. Begge har sagt seg villig til gjenvalg
6. Eventuelt: Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas.
Vi ber om at saker til punkt 3. sendes formann på mail js@klev.net innen 27. Mars.

Oppdatert saksliste og regnskap sendes ut etter fristen for innkomne forslag.


Hilsen formann Klev

Innkalling til årsmøte 2017


Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 14. april 2017 Klokken 18.00.

Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet
Det blir Servering av gløgg.

Dagsorden:

1.     Styrets beretning

2.     Regnskap

3.     Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen. Se vedlegg under innkalling

4.     Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 1 april)

5.     Avgifter og kontingenter

6.     Valg

7.     Eventuelt
Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas.

Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret..
(Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet.)

Hilsen

Bjørn. Jensen                           Reidar Gundersen         Børge Hansen

Bjorn@jmkonsult.no                 99380971                     Mobil: 90590538

97174985

Vedlegg: Innkalling til årsmøte 2017

 

Dugnad høsten 2016

Heisann.

De to neste helgene har vi planlagt dugnad.
Tid: Lørdag 1. oktober Klokken 11.00-14.00 og Lørdag 8. oktober samme tid. Fint om dere kan klare en av helgene. 🙂

Oppmøte på veien ved badeplassen.
Hva skal vi gjøre og hva slags verktøy trenger vi?
Ta inn badebrygga. 🙂

Vi trenger 3 biler med hengere for å flytte sand og grus fra plassen ved pumpehuset. Jeg har med henger, og håper at to til kan gjøre det samme.
Sanda skal i første omgang bort til den andre sandhaugen ved badeplassen.
Grusen skal fylles i hull bortover veien fra badeplassen og innover.

Ta med spader!

Vi kan også med fordel jobbe litt med kvisting og rydding langs veien. Til det arbeidet trenger vi motorsager og ryddesager.

Jeg ser for meg at vi ikke klarer så mye mer enn sand/ grus og litt rydding første helgen.

Den andre helgen blir derfor mer spesifikk når vi har oversikt over hva vi får gjort den første helgen.

Gi meg gjerne tilbakemelding på om dere kan delta eller ikke, eventuelt hvilken helg dere kan delta. Også fint å vite hvem som har med henger. Ikke katastrofe om det kommer flere hengere, hvis vi har nok folk til å fylle de. 🙂