Innkalling til årsmøte 2016

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 25. mars 2016 Klokken 18.00. Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet Det blir Servering av gløgg.

Dagsorden:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap
  3. Avgifter og kontingenter
  4. Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 20. mars
  5. Valg
  6. Eventuelt

Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet. Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret så snart som mulig. Det orienteres også om pilkekonkurranse på skjætorsdag og barneskirenn i p

Arrangement i påsken 2016 Skjærtorsdag klokken 14.00: Pilkekonkurranse for barn og voksne. Arrangør: Styret

Sted: I nærheten av sundet utenfor badeplassen eller utenfor ”Stabburet”, avhengig av vindforhold.

Evigvarende vandrepokal i tilnærmet, langt fra ekte, sølv. Pokalen kan kun vinnes av familier som er medlemmer i Langvasslia Hytteeierforening. De siste årene er pokalen ikke delt ut, da ingen har fått fisk.

NB! Vær forbehold! Er det dårlig is, så går pilkekonkurransen ut. Se oppslagstavlen for alternative arrangement.

Påskeaften klokken 14.00 Barneskirenn med familiekos og grilling. Arrangør familien Fallo

Sted: Utenfor badebrygga eller der hvor det er hensiktsmessig i forhold til snø og isforhold. Deltakeravgift: 30,- kroner pr deltager. Deltageravgiften går i sin helhet til premier. Premie til alle deltagere!!!! Familiekos er gratis.

Ta med: Ski til barna, gjerne egne ski også, noe å grille (pølser er fine greier), samt 2-3 vedpinner til felles bål. Vi setter ut en egnet grilltønne, som alle kan benytte. NB! Hvis noen fra arrangementskomiteene er forhindret fra å møte, så må dere selv skaffe ”StandIn”. Ikke ring styret om det!

Hilsen

Bjørn. Jensen                            Reidar Gundersen         Børge Hansen

Bjorn@jmkonsult.no                  99380971                      Mobil: 90590538

97174985

Tilbud på brønnboring for hytter

Vikersund 08,01 ,2016

Værås Brønnboring as

Snarums veien 643

3370 Vikersund

 

Tilbud på brønnboring, Vi var på befaring sammen med Knut Bjertnes angående boring etter drikkevann på flere hytter ved Buvannet/ Langvann og vi kan tilby følgende. Pris eksempel boring 80 meter med 3 meter foringsrør med elektrisk pumpe montert som vannpost ved brønnen kr: 45500,- eks mva. Pris vil bli avregnet etter dybden på brønnen når denne er ferdig i henhold til pris eksempel og kontrakt.
På alle priser nevnt over vil det tilkomme 25 % mva.
Generell informasjon Alle priser er beregnet på at det minimum er 2 stk brønner som skal bores samtidig. Ved mye snø eller problemer for fremkommelighet med borerigg vil man trenge en gravemaskin for og kjøre/ grave løyper, dette kommer som ett tillegg på kr: 6500,- eks mva
Vi gir en vanngaranti på 800 liter vann pr døgn, det betyr hvis vi ikke finner ønsket vannmengde innen maks bore dybde 120 meter forbeholder vi oss retten til å utføre en kapasitets økning for å Øke vanntilførselen i hullet dette kommer som ett tilegg på kr: 8100,-eks mva. Med andre ord betyr det at du slipper å betale hvis vi ikke finner vann. Vi gir en vanngaranti på mengde vann men ikke vannkvalitet. Det er beregnet å montere elektrisk pumpe i borehullet som en vannpost ute se bilde i vedlagt brosjyre under priseksempel «pumpeanlegg som vannpost» dette er en løsning der du setter strøm på pumpen «starter aggregatet» og vannet kommer ut av kranen, når du kobler fra strømmen renner vannet tilbake i brønnen via en frostsikring. Da kan du bruke vannet om det er -30c ute uten å tenke på frost i rør, varmekabler eller isolering av brønnen.
Om du ønsker en hånd pumpe kan vi montere dette i stedet for elektrisk, men vi anbefaler elektrisk pumpe siden du da har muligheten til å skifte ut alt vannet i brønnen og få store mengder friskt rent vann inn, da er det også mulig å legge vannet inn i hytta senere med samme pumpeutstyr.
Det er beregnet å legge borestøvet ut i terrenget/ skogen, det er snakk om ca 1 til 1,5 m3 knust fjell vi har slange til å legge ut ca 10m ved behov.
Ved andre behov eller spørsmål ta kontakt med oss pr telefon.
For priser og kostnader se vedlagt brosjyre » boring med pumpeanlegg som vannpost» vi anslår at dere trenger å bore fra 50 til 100meter basert på andre brønner i området.
Mvh. Daniel Værås Tlf:48212458 Værås Brønnboring AS -Tlf: 913 96 667 – Adresse: Snarumsveien 643 – 3370 Vikersund Side 1

Flott innsats på dugnadene

Takk for flott innsats de 2 lørdagene vi hadde dugnad. I underkant av 30 deltok til sammen på disse to lørdagene.
Badeplassen er ryddet og klargjort og badebryggen er tatt opp. Hele «skråningen» ned mot, og rundt badeplassen er ryddet.
Brøytestikker er satt ut og kantene er klippet. Alle rørunderganger under veien er kontrollert og renset.
Vi har satt ned fundament for fartsskilt, som kommer senere, og grusing av veien er i gang.
Det er også startet et arbeid med å rydde området bortenfor badeplassen mot grensen til Knut Kolsrud. Dette arbeidet kan vi fortsette neste år.

Vi gjorde også et forsøk på å rense brønnen. Vi er litt usikre på hvor vellykket dette var. Vi fikk opp enormt med «guffe», men vi er usikre på om alt kom opp. Det korrekte er vel at vi er sikre på at vi ikke fikk opp alt!
Jeg tror vi må leve med dette en stund til. Vi utreder hvordan vi kan gjøre dette annerledes, og Lars K Judre sjekker med en samarbeidspartner han bruker, etter mulige forslag til løsning på våre problemer.
Hva er problemet?
For oss som var tilstede, og fikk høre med hvilken fart vannet kom tilbake i brønnen, så mistenker vi at det kanskje er «feil grunnvann» som kommer ned. Kanskje er det bekken ved siden av brønnen som kommer, eller …..?
Uansett, så tror jeg vi må leve med dette over vinteren, dessverre!
Jeg anbefaler alle å ta med drikkevann til hytta inntil videre

Hilsen Bjørn og styret

Litt informasjon fra styret

Det er bestilt grusing av veien fra krysset ved containeren og innover. Det er bestilt 4 lastebillass med henger, og vi får se hvor langt vi kommer.

Er det for lite, så må vi ta resten til neste år.

Til neste år, så har jeg lyst til å se på muligheten av å innlemme de to stikkveiene som går ved Kalmo/ Østlund og ved Strøm, inn i felles vedlikehold. Før vi gjør det, så må de som bruker disse veiene se litt på grøftingen. Noen timer med en gravemaskin, og kanskje et rør under veien et par steder, så er vi klare mener jeg. Jeg kommer til å legge dette frem for årsmøtet neste år, og håper på positivt svar på dette. Er, etter min mening, veldig rettferdig.

Dugnader

Lørdag 3. oktober, så blir det dugnad ved brønnen. Vi har klart å få tak i et stort system for høytrykk, og planlegger full rensing. Vi trenger 3-4 mann til å hjelpe oss med å pumpe brønnen tom for vann. Vet ikke hvor lang tid det tar, men det går fort noen timer?

Også på lørdag 3. oktober

Vi må også bruke litt tid rundt badeplassen. Det gror opp, og vi kan med fordel kviste og hugge litt. 2-3 mann i et par-tre timer, gjør mye.

Lørdag 26. september og lørdag 3. oktober

Det gror jevnt inne på feltet. Jeg håper vi begge disse dagene kan sette av litt tid til rydding/ klipping av trær mot vannet. Dette er i alles interesse, og ikke noe som styret kan ta ansvar for. Vi kan bidra til å fordele ressurser, og hjelpe hverandre så godt som mulig. Snakk gjerne med hyttenaboen, og se om dere kan få til en «liten mobilisering». Det kreves i noen tilfeller litt utstyr, men mye kan gjøres med ei kvistsaks. Noen av oss har kjøpt ei ryddesag, og det er faktisk ikke veldig dyrt.

Ansvarlige:

Hvis noen føler at de kan lede en dugnadsgjeng i et bestemt område, gi meg gjerne et vink. Det er veldig praktisk for alle å ha en kontaktperson som kanskje har anledning til å være der begge helgene, eventuelt en annen helg hvis det passer bedre for noen.

Oppgaver:

Jeg skal forsøke å liste opp konkrete oppgaver, men tar gjerne imot innspill. Opplisting kommer senere.

Bespisning under dugnad:

Både lørdag 26. september og lørdag 3. oktober serveres det et enkelt måltid (pølser) og litt drikke(kaffe og brus).

 

Med vennlig hilsen

Bjørn R. Jensen

 

Dugnad

Det var en vellykket dugnad på lørdag 31. mai.

Brygga ble reparert og satt ut. Takk for bra oppmøte!

Vi skal også ha dugnad lørdag 14. juni og lørdag 21. juni.

Da blir det rydding av kratt/skog langs vei og mellom Stabburet og badeplassen.

Det holder å møte opp med arbeidshansker for de som ikke har rydde/motorsag. Vi trenger flere til å rydde unna enn å sage.

Begge dager kl 12.

vel møtt.

 

Dugnad 28. september og 5. oktober kl 1600

På årets dugnad ønsker vi å få tatt inn badebryggen og reparert den, om det trengs. I tillegg har Odd Erik kjøpt inn noen rør vi skal legge under veien for å forhindre at vi får overvann og at veien blokkeres av is – slik vi har opplevd de siste årene.

Styret håper at flest mulig stiller og hjelper til.

Dugnaden starter kl 1600. Oppmøte ved oppslagstavlen