Årsmøte Langvasslia Hytteeierforening 2021

Gjeldende smitteverntiltak er å ikke å samle folk fra ulike kommuner hverken ute eller inne. Derfor er det ikke forsvarlig å avholde fysisks årsmøte i Langvasslia hytteeierforening langfredag 2021. 

Påsken er heller ikke tiden å avholde digitalt møte pga. manglende tilgang på båndbredde/digitalt utstyr fra hytta. 

Vi sender ut agenda, og ser om det dukker opp saker som trenges diskuteres eller stemmes over. Etter fristen 26. mars avgjøres behovet for digitalt/fysisk årsmøte, og evt. en dato for digitalt årsmøte, eller plan for fysisk årsmøte til sommeren. 

Agenda i henhold til vedtektene: 

1. Styrets beretning for 2020, vedlagt 

2. Regnskap for 2020, det er en følgefeil fra 2019 i balanserapporten, men det etterforskes og korrekt rapport kommer innen påske.

3. Budsjett 2021, vedlagt

4. Behandling av saker: 

a. Medlemskontingenten foreslås uendret 

b. Brøyteavgiften foreslås uendret 

c. Veivedlikeholdsavgift foreslås uendret 

d. Ingen andre avgifter er nødvendige 

e. Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 26. Mars) 

5. Valg: 

a. Styreleder er på valg for neste 2 års periode 

Nåværende styreleder ønsker å gi plassen til en hytteeier med mer engasjement for fellesskapet, så forslag tas imot med stor takk 

b. Kasserer har ett år igjen av 2 årsperioden 

c. Kasserer har ett år igjen av 2 årsperioden 

6. Eventuelt:  Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas. 

Saker som ønskes behandles av årsmøte under punkt «4.e» sendes på mail til formann innen 26. mars:  js@klev.net 

Smitteverntiltak: Årsmøte avholdes ikke i påsken.  

Innkalling til årsmøte


Innkalling til årsmøte

 

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 30. mars 2018 Klokken 18.00.
Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet
Det blir Servering av gløgg.
Dagsorden:
1. Styrets beretning for 2017
2. Regnskap for 2017
3. Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 23 mars)
4. Avgifter og kontingenter (se budsjett)
5. Valg
6. Eventuelt
Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas.
Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret.

Vedlegg:

Årsberetning 2018

Innkalling til årsmøte2018

(Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet hvis behov.)
Hilsen
Bjørn. Jensen Reidar Gundersen Øystein Fallo
Bjorn@jmkonsult.no 99380971 930 87 857
97174985

Oppdatert innkalling til årsmøte 2015

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 3. april 2015
Klokken 18.00. Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet
Det blir Servering av gløgg.

Dagsorden:

1. Styrets beretning
2. Regnskap
3. Avgifter
4. Dele opp hyttefeltet i 4 dugnadsområder og utpeke en ansvarlig pr område
5. Fjerning av båtvrak
6. Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 2. april
7. Valg
6. Eventuelt

Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet.
Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret så snart som mulig.
Det orienteres også om pilkekonkurranse på skjæog barneskirenn i p

Arrangement i påsken 2014
Skjærtorsdag klokken 14.00: Pilkekonkurranse for barn og voksne. Arrangør: Styret

Sted: I nærheten av sundet utenfor badeplassen eller utenfor ”Stabburet”, avhengig av vindforhold.

Evigvarende vandrepokal i tilnærmet, langt fra ekte, sølv. Pokalen kan kun vinnes av familier som er medlemmer i Langvasslia Hytteeierforening. De siste årene er pokalen ikke delt ut, da ingen har fått fisk.

NB! Vær forbehold!
Er det dårlig is, så går pilkekonkurransen ut. Se oppslagstavlen for alternative arrangement.

Påskeaften klokken 14.00 Barneskirenn med familiekos:

Sted: Utenfor badebrygga eller der hvor det er hensiktsmessig i forhold til snø og isforhold. Deltakeravgift: 20,- kroner pr deltager. Deltageravgiften går i sin helhet til premier. Premie til alle deltagere!!!!
Familiekos er gratis.

Ta med: Ski til barna, gjerne egne ski også, noe å grille (pølser er fine greier), samt 2-3 vedpinner til felles bål. Vi setter ut en egnet grilltønne, som alle kan benytte.
NB!
Hvis noen fra arrangementskomiteene er forhindret fra å møte, så må dere selv skaffe ”StandIn”. Ikke ring styret om det!

Se detaljene her: Regnskap for 2014 og Årsberetning for 2014