Info om skiløyper

Vi har jeg ringt til Knut Bjerknes (han som kjører opp løyper) og gitt beskjed om at vi har fått tillatelse til å kjøre opp løyper av Finnevolden.
Først og fremst gjelder dette mellom Langvann og Vidalskrysset.

Vi har også fått lov å kjøre opp mellom innkjøring/container og ned til Buvann.
Denne siste her er ikke alltid like aktuell,da isen på Buvann kan være temmelig usikker til tider.

Knut skal sjekke ut hvordan det stiller seg å få kjøre over Langvann.
På vannet er det flere eiere, men Knut trodde det var mulig å få til.

Han skulle også gi oss opplysninger om hvem som blir valgt til ny formann i Buvann
hytteforening. Formannen som vi har hatt litt kontakt med frem til nå ang.skiløyper har dessverre gått bort.

Hilsen Odd Erik

Innkalling til årsmøte 3. april 2015

Det kalles herved inn til årsmøte Langfredag 3. april 2014 Klokken 18.00

Alle medlemmer kalles inn til generalforsamling for Langvasslia Hytteforening. Vi møtes Langfredag 3. april 2015, Klokken 18.00. Møtet holdes i veikrysset midt i hyttefeltet og det vil bli servering av gløgg.

Dagsorden:

1. Styrets beretning

2. Regnskap

3. Avgift til foreningen

4. Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 2. april

5. Valg

Vi må velge ny formann

6. Eventuelt

Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet.

Hytterforeningen oppfordrer alle som har mulighet til å bidra med premier til lotteriet om å ta det med.

hilsen Styret.

Fyring for vinteren – bestille parafin fra tankbil.

Nå er høsten og vinteren like om hjørnet og behovet for fyring øker.

Mange har etter hvert gått over til parafin. Det en veldig kjekk måte å holde hytta varm på gjennom natten – noen har til og med investert i «ring hytta varm» løsninger. Utrolig deilig med varm hytte når man kommer opp en kjølig høstkveld.

For å slippe å dra enkeltkanner med parafin opp til hytta skal vi nå bestille en tankbil som kan komme opp til hyttefeltet og kan kjøre helt til hytta og fylle oljefatene som har blitt installert.

Er du interessert i å bli med på en fellesbestilling så ta kontakt med meg – Børge Hansen  på 905 905 38 før 1. september 2014.

Ha en god dag.

/Børge

 

«Frivillig» dugnad

Vi har jo hatt 2 gode dugnader allerede. Og det er vi veldig fornøyde med.

Men det gjenstår litt rydding for å få det skikkelig fint.

Derfor foreslår styret at de som har lyst kan møtes til en ny runde med rydding, onsdag 16. juli kl 12.

Tanken er da og fortsette å rydde nedenfor veien.

Hilsen Styret

Vi har gjennomført dugnad på lørdag. Nå er det ryddet kratt og småskog mellom veien og vannet-fra Stabburet og helt bort til badeplassen.
Det tok ca 2timer.

Takk til Jon Simen og Emma,Øystein, Geir O., Rune S.,  TomS og Anne,Bjørn J. for at de stillte opp.

Det er viktig for hele hyttefeltet at vi bevarer utsikten til vannet.
Vi fortsetter videre på neste dugnad,da tar vi området fra badeplassen
og bort til veikrysset.

Her er et et bilde av søppelconteineren. Det er trist å se at noen setter  plaststoler bak containeren.
V__4F8A

Vi vet ikke om det er noen fra vårt hyttefelt som har gjort dette.
Det er viktig at alle vet at det er KUN HUSHOLDNINGSAVFALL som
skal kastes i conteineren. (hvis ikke kan avgiften gå opp vesentlig)

Det er en kjensgjerning at ved kjøp/salg av hytter blir det kastet
mye som skulle vært levert på sorteringsanlegget nede i Sokna.

Alt som kan sorteres kan leveres helt gratis annenhver lørdag på sommeren.

Conteineren skulle vært tømt for lengst, så jeg skal ringe Teknisk etat i Flå kommune.

Jeg oppfordrer alle hytteeiere til å ringe å klage hvis det tlf 32 05 36 00

Hilsen Odd Erik

Innkalling til Årsmøte 18. april 2014

Det kalles herved inn til årsmøte Langfredag 18. april 2014 Klokken 18.00

Alle medlemmer kalles inn til generalforsamling for Langvasslia Hytteforening. Vi møtes Langfredag 29. mars 2013, Klokken 18.00. Møtet holdes i veikrysset midt i hyttefeltet og det vil bli servering av gløgg.

Dagsorden:

1.  Styrets beretning

2.  Regnskap

3.  Avgift til foreningen

4.  Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 16. april

5.  Valg

Vi må velge ny regnskapsfører

6.  Eventuelt

Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet.

Hytterforeningen oppfordrer alle som har mulighet til å bidra med premier til lotteriet om å ta det med.

hilsen Styret.

Skiløype

Til informasjon:

Odd Erik (formann) har snakket med de som er ansvarlig for skiløypa.

De forteller at de ikke kjører nå pga bekker og elver ikke er frosset, og at de ikke føler at det er trygt å kjøre.

Isen som ligger på vannet er heller ikke 100% trygg.