Innkalling til årsmøte 2017


Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 14. april 2017 Klokken 18.00.

Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet
Det blir Servering av gløgg.

Dagsorden:

1.     Styrets beretning

2.     Regnskap

3.     Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen. Se vedlegg under innkalling

4.     Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 1 april)

5.     Avgifter og kontingenter

6.     Valg

7.     Eventuelt
Ting som diskuteres under eventuelt kan ikke uten videre vedtas.

Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret..
(Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet.)

Hilsen

Bjørn. Jensen                           Reidar Gundersen         Børge Hansen

Bjorn@jmkonsult.no                 99380971                     Mobil: 90590538

97174985

Vedlegg: Innkalling til årsmøte 2017

 

Dugnad høsten 2016

Heisann.

De to neste helgene har vi planlagt dugnad.
Tid: Lørdag 1. oktober Klokken 11.00-14.00 og Lørdag 8. oktober samme tid. Fint om dere kan klare en av helgene. 🙂

Oppmøte på veien ved badeplassen.
Hva skal vi gjøre og hva slags verktøy trenger vi?
Ta inn badebrygga. 🙂

Vi trenger 3 biler med hengere for å flytte sand og grus fra plassen ved pumpehuset. Jeg har med henger, og håper at to til kan gjøre det samme.
Sanda skal i første omgang bort til den andre sandhaugen ved badeplassen.
Grusen skal fylles i hull bortover veien fra badeplassen og innover.

Ta med spader!

Vi kan også med fordel jobbe litt med kvisting og rydding langs veien. Til det arbeidet trenger vi motorsager og ryddesager.

Jeg ser for meg at vi ikke klarer så mye mer enn sand/ grus og litt rydding første helgen.

Den andre helgen blir derfor mer spesifikk når vi har oversikt over hva vi får gjort den første helgen.

Gi meg gjerne tilbakemelding på om dere kan delta eller ikke, eventuelt hvilken helg dere kan delta. Også fint å vite hvem som har med henger. Ikke katastrofe om det kommer flere hengere, hvis vi har nok folk til å fylle de. 🙂

Innkalling til årsmøte 2016

Herved kalles det inn til årsmøte i hytteforeningen Langfredag 25. mars 2016 Klokken 18.00. Vi møtes i veikrysset midt i hyttefeltet Det blir Servering av gløgg.

Dagsorden:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap
  3. Avgifter og kontingenter
  4. Innkomne forslag. Må være styret i hende senest 20. mars
  5. Valg
  6. Eventuelt

Brønnlaget har et kort møte etter årsmøtet. Vi ber om at innkomne forslag sendes formann, eller en i styret så snart som mulig. Det orienteres også om pilkekonkurranse på skjætorsdag og barneskirenn i p

Arrangement i påsken 2016 Skjærtorsdag klokken 14.00: Pilkekonkurranse for barn og voksne. Arrangør: Styret

Sted: I nærheten av sundet utenfor badeplassen eller utenfor ”Stabburet”, avhengig av vindforhold.

Evigvarende vandrepokal i tilnærmet, langt fra ekte, sølv. Pokalen kan kun vinnes av familier som er medlemmer i Langvasslia Hytteeierforening. De siste årene er pokalen ikke delt ut, da ingen har fått fisk.

NB! Vær forbehold! Er det dårlig is, så går pilkekonkurransen ut. Se oppslagstavlen for alternative arrangement.

Påskeaften klokken 14.00 Barneskirenn med familiekos og grilling. Arrangør familien Fallo

Sted: Utenfor badebrygga eller der hvor det er hensiktsmessig i forhold til snø og isforhold. Deltakeravgift: 30,- kroner pr deltager. Deltageravgiften går i sin helhet til premier. Premie til alle deltagere!!!! Familiekos er gratis.

Ta med: Ski til barna, gjerne egne ski også, noe å grille (pølser er fine greier), samt 2-3 vedpinner til felles bål. Vi setter ut en egnet grilltønne, som alle kan benytte. NB! Hvis noen fra arrangementskomiteene er forhindret fra å møte, så må dere selv skaffe ”StandIn”. Ikke ring styret om det!

Hilsen

Bjørn. Jensen                            Reidar Gundersen         Børge Hansen

Bjorn@jmkonsult.no                  99380971                      Mobil: 90590538

97174985